Účetnictví

Vedeme účetnictví ve smyslu zákona o účetnictví, zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah vedených agend účetnictví je vždy dohodnut s majitelem nemovitosti v mandátní smlouvě. Majitelem může být společenství vlastníků, bytové družstvo, fyzická či právnická osoba.

V rámci účetnictví vedeme:

  • kontrola a úhrada dodavatelských faktur
  • osobní účty pro vlastníky (včetně fondu oprav - tvorba, čerpání a zůstatek) i nájemníky (předpis)
  • přehled neplatičů (včetně evidence plateb za předpisy nájmu
  • rozúčtování a vyúčtování služeb (teplo, teplá voda, elektřina a pod.) včetně vypořádáná přeplatků a nedoplatků
  • účetnictví spojené se správou nemovitosti, tj. průběžné vedení účetnictví s roční uzávěrkou až po zpracování daňového přiznání
  • odeslání základních účetních knih na rejstříkový soud

Unavuje vás hlídání legislativy?

Zpracujeme Vám účetnictví v souladu s aktuální legislativou a Vy se nemusíte o nic starat, vše zajistíme až po finální účetní závěrku a odeslání na rejstříkový soud.