Společenství vlastníků

 Správní úkony

 • prohlášení vlastníka, změny prohlášení vlastníka, kupní smlouvy
 • znalecké posudky
 • uzavírání smluv s dodavateli médií
 • zastupování při jednání s orgány státní správy a úřady
 • nájemní a podnájemní smlouvy
 • vypracování návrhů na změny statutárních zástupců v obchodním rejstříku
 • agenda spojená se vznikem a chodem společenství vlastníků

Stavebně-technické služby

 • sledování revizí včetně porevizních oprav
 • výběrová řízení na opravy domu
 • příprava projektové dokumentace pro revitalizaci
 • opravy společných částí domu, plány oprav
 • roční zpráva o stavu nemovitosti

Provoz domu

 • zajištění úklidu společných částí domu
 • předpis záloh na služby

Finanční agendy

 • pojištění společných částí domu
 • výběr peněžního ústavu pro úvěr
 • rozúčtování splátek úvěru mezi jednotlivé vlastníky
 • monitoring a další podklady pro banky, včetně zajištění úvěru
 • propočty návratnosti investic
 • vymáhání pohledávek

Účetní agendy

 • vedení účetnictví
 • rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh na služby
 • inventura fondu oprav

Svým klientům umožňujeme ON-LINE přístup do evidence předpisu a plateb nájmu a záloh na služby.

Outsourcing

Svěřte SPRÁVU svých NEMOVITOSTÍ zkušenému týmu! Ať se jedná o bytový dům, dům s byty i nebytovými prostory, či jiné komerční nemovitosti a průmyslové areály. Naše společnost se správou nemovitostí zabývá již od roku 1992, spravujeme nemovitosti pro klienty širokého spektra - pro města, fyzické i právnické osoby, společenství vlastníků, bytová družstva ....