Zabezpečujeme správu pro různé typy objektů:

  • skladovací
  • výrobní
  • obchodní jednotky
  • správa domů a objektů s byty i nebytovými prostory

Předmětem správy jsou dle dohody s vlastníkem objektu

  • oblast nájmu - nájemní smlouvy, poradenství při stanovení výše nájemného - zpracování předpisu nájemného a služeb a jejich změn - evidence plateb nájemného - roční rozúčtování služeb a vyúčtování záloh - vymáhání plateb od dlužníků
  • oblast stavebně technických záležitostí - zajišťování oprav, zajišťování projektové dokumentace, zastupování při stavebním řízení včetně zajištění stavebního povolení - opravy a archivace stavebně-technické a projektové dokumentace, zákonné revize
  • smlouvy s dodavateli medií, oprav, rekonstrukcí, modernizací
  • dle konkrétních požadavků vedení účetnictví v rozsahu, který si stanoví vlastník

Svým klientům umožňujeme ON-LINE přístup do evidence předpisů a plateb nájmu a záloh na služby.

Outsourcing

Svěřte SPRÁVU svých NEMOVITOSTÍ zkušenému týmu! Ať se jedná o bytový dům, dům s byty i nebytovými prostory, či jiné komerční nemovitosti a průmyslové areály. Naše společnost se správou nemovitostí zabývá již od roku 1992, spravujeme nemovitosti pro klienty širokého spektra - pro města, fyzické i právnické osoby, společenství vlastníků, bytová družstva ....