• pasportizace
  • propočty návratnosti investic
  • prohlášení vlastníka včetně změn prohlášení vlastníka
  • zpracování kupních, darovacích a jiných smluv souvisejících s převodem nemovitostí
  • znalecké posudky na ocenění nemovitostí
  • provádění stavebního dozoru při opravách, rekonstrukcích, modernizacích
  • zpracování žádostí o státní dotace na revitalizaci nemovitostí
  • zpracování projektu pro revitalizaci domu
  • energetické štítky
  • vypracování návrhů na změny statutárních zástupců u společenství vlastníků a bytových družstev v OR
  • poradenství při zpracování investičních záměrů na bytovou výstavbu včetně připomínkového řízení k vypracovaným projektům

 

 

Outsourcing

Svěřte SPRÁVU svých NEMOVITOSTÍ zkušenému týmu! Ať se jedná o bytový dům, dům s byty i nebytovými prostory, či jiné komerční nemovitosti a průmyslové areály. Naše společnost se správou nemovitostí zabývá již od roku 1992, spravujeme nemovitosti pro klienty širokého spektra - pro města, fyzické i právnické osoby, společenství vlastníků, bytová družstva ....