Zajišťujeme správu domů a objektů s byty i nebytovými prostory.

Pro družstvo vedeme tyto agendy:

  • evidence členů včetně vypořádání majetkových podílů jednotlivých členů družstva
  • převod členských práv v případech změn členů družstva
  • vypracování návrhů na změny statutárních zástupců v OR
  • podle požadavků bytového družstva zpracujeme prohlášení vlastníka pro případ transformace na společenství vlastníků
  • oblast nájmu - nájemní smlouvy, poradenství při stanovení výše nájemného - zpracování předpisu nájemného a služeb a jejich změn - evidence plateb nájemného - roční rozúčtování služeb a vyúčtování záloh za služby - vymáhání plateb od dlužníků
  • oblast stavebně technických záležitostí - zajišťování oprav, zastupování při stavebním řízení včetně zajištění stavebního povolení - opravy a archivace stavebně-technické a projektové dokumentace, zajišťování zákonných revizí
  • smlouvy s dodavateli medií, oprav, rekonstukcí, modernizací
  • dle konkrétních požadavků vedení účetnictví v rozsahu, který si stanoví vlastník

Svým klientům umožňujeme ON-LINE přístup do evidence předpisu a plateb nájmu a záloh na služby.

 

Outsourcing

Svěřte SPRÁVU svých NEMOVITOSTÍ zkušenému týmu! Ať se jedná o bytový dům, dům s byty i nebytovými prostory, či jiné komerční nemovitosti a průmyslové areály. Naše společnost se správou nemovitostí zabývá již od roku 1992, spravujeme nemovitosti pro klienty širokého spektra - pro města, fyzické i právnické osoby, společenství vlastníků, bytová družstva ....